Vít tải ống gia công

Vít tải ống giúp cho đạt được chỉ tiêu công nghiệp hóa, tiên tiến hóa song song phòng thủ môi trường, các thứ thân thiện với môi trường hiện đang ngày càng bắt mắt được sự quan tâm. Một trong số đó là ốc ống.

Vít tải ống inox thực phẩm nhập khẩu

Vít tải ống nhà máy